Suomessa asuvista lapsista joka kymmenes elää vähävaraisessa perheessä. Köyhyys vaikuttaa lapsen elämään monin tavoin. Se voi rajata sosiaalisia suhteita ja aiheuttaa eristäytymistä. Lapsi voi kokea häpeää perheensä vaikean elämäntilanteen takia ja kantaa huolta perheensä taloudesta. Moni lapsi joutuu keskeyttämään opintonsa tahtomattaan. 

Lapsi ei voi vaikuttaa perheensä tilanteeseen, mutta sinä ja ystäväsi voitte antaa hänelle mahdollisuuden huolettomampaan elämään. Keräyksesi avulla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista sekä mahdollistetaan tukihenkilötoiminta, jotta jokaisella lapsella olisi elämässään turvallinen aikuinen.

”Te olette pelastaneet elämäni ja teidän avulla olen saanut unelmoida siitä, mitä haluan olla ja tehdä. Kiitos siitä ja kiitos kaikesta.”, kertoo eräs tukea saanut nuori. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close